Światowy kryzys

W ostatnich latach wiele państw zostało dotkniętych światowym kryzysem ekonomicznym. Notowania na giełdzie drastycznie spadły, a w społeczeństwie wzrósł stopień bezrobocia, co niewątpliwie każdy z nas odczuł boleśnie. Aby poradzić sobie z tymi stratami, państwa wprowadziły liczne podwyżki. W Polsce zanotowano wzrost podatku Vat, wzrost kosztów ogrzewania i wody, a także cen paliw, co dotkliwie odczuli kierowcy, zwłaszcza zawodowi. Zmiany zaszły również w zakresie cen leków, opłat za komunikację miejską i zapewne wiele innych drobiazgów, które sumując się, znacznie zwiększają zyski państwa, powodując jednocześnie straty u poszczególnych obywateli. Kryzys mija stopniowo i za jakiś czas być może pozostanie po nim tylko przykre wspomnienie, jednak raz wprowadzone zmiany, nigdy nie ulegają wycofaniu, zwłaszcza jeśli dotyczy to wzrostu cen podatków i usług. Najboleśniej odczuwają to zapewne najmniej zamożne grupy, dla których koszty samego samo funkcjonowania znacznie przewyższają możliwości finansowe.

Dodaj komentarz